Moja Metoda

Spoznao sam generalno pravilo, logično i shvatljivo, da se ni jedna vjera ili ispravna ideologija ne može sukobljavati sa osnovnim ljudskim potrebama, ili ih zabranjivati…u suprotnom, ta vjera ili ideologija nije od Tvorca ljudi. Da se razumijemo, vjera usmjerava potrebe, ali ih nikada ne zabranjuje! Pročitaj Više

Tabu: Derogacija Ajeta!?

Tvrdnja: Cijeli Kur’an je važeći, ajeti se ne sukobljavaju, derogacija je smišljena zbog nerazumjevanja Kur’ana! Pročitaj Više

Tabu: Nuhova Bajka

Tvrdnja: Općepoznata islamska priča o Nuhu a.s. je natrunjena i u mnogome suprotna originalnom islamskom učenju. Pročitaj Više

Tabu: Nemusliman je nevjernik?

Tvrdnja: Nije svaki musliman vjernik, niti je svaki nemusliman nevjernik! Pročitaj Više

Tabu: Robovlasništvo?

Tvrdnja: Islam je ukinuo robstvo i danas ne postoji opravdanje za robovlasništvo. Pročitaj Više

Tabu: Mehdi

Tvrdnja: Mehdi* je izmišljotina i odraz naše patetičnosti. Pročitaj Više

Tabu: Autentičnost Kur’ana

Tvrdnja: Kur’an zapisan u mushafima koje danas muslimani širom svijeta imaju doista jeste autentična božija riječ. Pročitaj Više

Programiranje…

Mislim da je najveća kušnja da insan na kraju života skonta da je bio prevaren i zaveden. Pročitaj Više

Tabu: Sudbina

Tvrdnja: Sudbina nije statična nego interaktivna. Pročitaj Više

Tabu: Evolucija stvorenja

Tvrdnja: Kur’an uči činjenicama, dok nauka istražuje na putu k njima. Naučno dokazane činjenice su samo neke puzle u cjelokupnoj slagalici istine. Nekoliko puzli još uvijek nije kompletiralo slagalicu! Pročitaj Više

Tabu: Isa a.s. i Dedžal

Tvrdnja: Mnoge dogme u koje muslimani danas vjeruju su stranog porjekla i nemaju osnove u temeljima Islamu.  Pročitaj Više

Tabu: Ćafiri

Tvrdnja: Musliman nije dužan mrziti niti ubijati nemuslimane, i ne postoji islamsko nasilje. Pročitaj Više

Tabu: Muzika

Tvrdnja: Ne postoji zabrana za Muziku u Islamu. Pročitaj Više

Tabu: Cijanidacija Sunneta

Tvrdnja: Hadisi su najveća blagodat ummetu, ali i primarni izvor svih problema muslimana. Pročitaj Više

Trauma spoznaje

Kada čujemo informaciju koja kontrira našem trenutnom vjerskom ubjeđenju socijalni psiholozi tu rezultujuću nesigurnost nazivaju “kognitivna disonanca“, Pročitaj Više