Tabu: Nemusliman je nevjernik?

Tvrdnja: Nije svaki musliman vjernik, niti je svaki nemusliman nevjernik! Opširnije

Tabu: Evolucija stvorenja

Tvrdnja: Kur’an uči činjenicama, dok nauka istražuje na putu k njima. Naučno dokazane činjenice su samo neke puzle u cjelokupnoj slagalici istine. Nekoliko puzli još uvijek nije kompletiralo slagalicu! Opširnije