Tabu: Nuhova Bajka

Tvrdnja: Općepoznata islamska priča o Nuhu a.s. je natrunjena i u mnogome suprotna originalnom islamskom učenju. Opširnije