Tabu: Derogacija Ajeta!?

Tvrdnja: Cijeli Kur’an je važeći, ajeti se ne sukobljavaju, derogacija je smišljena zbog nerazumjevanja Kur’ana! Pročitaj Više

Tabu: Mehdi

Tvrdnja: Mehdi* je izmišljotina i odraz naše patetičnosti. Pročitaj Više

Tabu: Cijanidacija Sunneta

Tvrdnja: Hadisi su najveća blagodat ummetu, ali i primarni izvor svih problema muslimana. Pročitaj Više