Tag: barka

Tabu: Nuhova ba(r)(j)ka

Tvrdnja: Općepoznata islamska priča o Nuhu a.s. je natrunjena i u mnogome suprotna originalnom islamskom učenju.

Otvori članak