Tag: barka

Tabu: Nuhova ba(r)(j)ka

Tvrdnja: Općepoznata tradicionalna islamska priča o Nuhu a.s. je natrunjena i u mnogome suprotna izvornom kur’anskom učenju.

Otvori članak