Allahovi udovi? I dio

Konstatacija: Allah nam nije ostavio mogućnost da u ovom životu shvatimo kako On izgleda, ako uopće možemo i reći da Bog treba nekako izgledati. Doslovno/vanjsko tumačenje i shvatanje Allahovih atributa je pogrešno, nelogično i razumu neprihvatljivo.

Ništa nije kao Allah

Citiramo li ajet Stvoritelja da ništa nije kao On, onda isključujemo mogućnost da nešto kao On može biti.

”…Niko nije kao On!” (Eš Šura, 11)

“…i niko Mu ravan nije” (El Ihlas, 4)

O tome da ljudi znanjem ne mogu Allaha dosegnuti, niti svojim čulima, On kaže:

“…a oni znanjem ne mogu Njega obuhvatiti” (Ta-Ha, 110)

“Pogledi do Njega ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire…” (El En‘am, 103)

Potkoljenica ili ne?

„Na Dan kad bude nepodnošljivo i kad budu pozvani da licem na tle padnu pa ne budu mogli.” (El Kalem, 42-43)
Ovo je prevod Besima Korkuta, rahmetullahi alejhi. Pogledamo li u neke druge prevode, vidjet ćemo da se prvi dio ajeta prevodi kao:
“Na Dan kad se Potkoljenica otkrije…”
Dakle, prevodi se i tumači doslovno, kao i mnogi drugi Allahovi atributi. Ovo je katastrofalna greška koja ostavlja mogućnost da muslimani jedni druge proglašavaju nevjernicima, potpuno bespotrebno. Doslovno tumačenje Allahovih “tjelesnih” svojstava otvara vrata da čovjek zamišlja Allahov izgled, što je potpuno beskorisna i bespotrebna rabota.

Riječ  oko koje se u citiranom ajetu lome koplja je الساق i u arapskom jeziku zaista znači potkoljenica. Međutim, može označavati i distancu između dvije tačke u geometriji. Također, može označavati i slugu koji služi vino iz pehara ili neke posude iz koje se toči vino. Sadrži i mnoga druga značenja. Glagol ساقَ znači nositi, prenijeti, voziti, itd. Zanimljivo je i to da može značiti provocirati.

Prema jednom od tradicionalnih tumačenja, Allahove “tjelesne” atribute treba shvatiti prema vanjskom značenju i ne ulaziti u njihovu kakvoću. Dakle, tekst trebamo uzeti po njegovoj spoljašnjosti i ne pitati kakav je spomenuti Allahov atribut. Trebamo ga prihvatiti, vjerovati u njega, ali ga ne objašnjavati i ne ulaziti u kakvoću istog.

U ovoj naizgled slatkorječivoj logičnoj postavci uspostavljena je skrivena logička greška, jer samo u slučaju kada bismo imali nekog autoriteta koji bi nam putem Objave odvojio koje tekstove uzeti doslovno, a koje ne, mogli bismo sa sigurnošću imati takvo uvjerenje. Jer, kako ćemo u nastavku vidjeti, nastaje prava zbrka kod filtriranja šta shvatiti doslovno, a šta ne. Tako da, od te rabote nema ništa.

Početak problema u doslovnom shvatanju Allahovih atributa

Spomenuti tradicionalisti govore da je Allah neograničen, a istovremeno gore citirani ajet prevode da će se potkoljenica otkriti, što neminovno znači da je nečim pokrivena, odnosno zaklonjena.

Kako pokriti i zakloniti nešto što je neograničeno i što nema početak i kraj?

Da li onda i taj pokrivač, stvar koja potkoljenicu zaklanja, trebamo pripisati Allahovim atributima koja se od Njega ne odvajaju?

Suprotnom logikom, kako otkriti nešto neograničeno kao što je Allahova potkoljenica?

Ako kojim slučajem probamo reći da je potkoljenica dijelom pokrivena, onda je istovremeno i dijelom otkrivena pa njeno otkrivanje nema smisao.

Tada to znači da ima svoj početak i kraj.

Zapravo, kakva je suština i praktična korist u tome da vjernici u Allaha uopće znaju da Stvoritelj ima potkoljenicu?

Problem postoji i kod drugih “tjelesnih” atributa nastaje kada pokušamo da riječi kao što su ruka, lice, potkoljenica, itd. protumačimo kao da to zapravo nisu ni ruka, niti lice i potkoljenica, odnosno da budem precizniji, da se ne ulazi u njihovu kakvoću. Ako je ruka, onda je ruka, a ako je ruka onda je ograničena brojem strana. Ne može biti istovremeno ruka i neruka. Stvoritelj zna na kojem jeziku je objavio Kur’an i zna da ga je objavio narodu koji je dosegnuo vrhunac poezije, tj. metaforičkog izražavanja.

Da li Allah trči?

Kad sam rekao da nemamo autoriteta koji bi nam putem Objave odvojio koje tekstove uzeti doslovno, a koje ne, mislio sam na svojstvo trčanja koje neki “učenjaci” pripisuju Stvoritelju jer se nalazi u poznatom kudsij hadisu koji glasi:

“Ja sam tačno kao što moj rob misli da ja jesam… Ako on ide meni hodajući, Ja idem njemu trčeći.” (Sahih Buhari, 7405)

Šta će biti sa onim ko ovaj hadis shvati metaforički, a ne doslovno? Ima li pravo na to?

Kako se ovaj hadis treba shvatiti? Doslovno ili metaforički? Ako kažemo doslovno, onda kažemo da Allah trči. Da li u tom slučaju Stvoritelja izvrgavamo ruglu? U koji prostor trči i da li tada napušta Arš? Da li trči zajedno sa Aršem ili ga ostavlja? Ako ga ostavi, da li je i dalje iznad njega? Ako rob, ipak odluči da uznevjeruje, vraća li se Allah trčeći kao što mu je trčeći prilazio ili trči prema njemu ne bi li ovaj opet povjerovao?

Shvatamo li sad besmisao doslovnog tumačenja takvih tekstova, pa čak i onda kad kažemo da ne ulazimo u kakvoću?

Ako kažemo da postoji metaforičko značenje ovakvih tekstova, onda doslovno tumačenje i prihvatanje ovakvih tekstova ima još veći problem, jer ko je taj ko može/smije reći da je ruka doslovno ruka? Da je potkoljenica doslovno potkoljenica? Ko je autoritet koji nam može napraviti filter u doslovnom/nedoslovnom shvatanju? Ako tih autoriteta ima više, hoće li se razići? Ako ih ima više, kojega od njih slijediti?

Propadaju li sva nabrojana svojstva/atributi osim Allahovog lica?

“ Sve će osim Njegovog Lica propasti…” (El Kasas, 88)

Da li ovo znači da sva Njegova svojstva propadaju osim lica? I ruke i potkoljenica i sve ranije navedeno i protumačeno? Čudnog li tumačenja.

Da li je Allah iznad ili ispod muslimana Australije?

Razvojem nauke, znamo kako izgleda naša planeta i jasno znamo gdje se koji kontinent nalazi na istoj. Ako je, prema tvrdnji spomenutih tradicionalista, Allah gore, tada su muslimani Australije bliže Allahu na sedždi od muslimana na sjevernoj hemisferi/polulopti koji se mole “neđe prema dole”. Muslimani na sjevernoj hemisferi kada odu na sedždu dalji su Allahu od muslimana Australije i dalji općenito. Ima li to smisla? Ima li smisla da ima smisla?

Također, kada musliman iz Australije podigne ruke da uputi dovu ili jednostavno prstom pokaže prema gore, gdje on zapravo pokazuje? Gore ili dole? Da li u tom slučaju Allah može biti gore, dole ili na nekom određenom mjestu? Ne možemo reći da je Allah gore/iznad i istovremeno tvrditi da Allahu nismo odredili ni mjesto ni pravac. Kontradiktorno je. Gore je gore. Gore je smjer. Odmah se nameće pitanje: Ako je Allah stvorio mjesto, gdje je bio prije stvaranja mjesta? Odnosno, ako je na nekom mjestu, da li je onda mjesto bilo prije Njega ili je postojalo istovremeno sa Njim?

Očito je da je Stvoritelj nešto što ne možemo pojmiti znanjem niti čulima, ali gle čuda, dao nam je možemo o Njemu razmišljati i imati određena mišljenja. Možemo filozofijom doći do djelića spoznaje o Stvoritelju. Vjerujem da što više mišljenja imamo, time smo kao zajednica bogatiji i istovremeno napredniji. To nam, svakako, nije zabranjeno raditi, nego pohvalno činiti.

Tvorac svega što postoji često ljude podsjeća na razum i da isti koriste, poznatom frazom:

“A pouku primaju samo razumom obdareni.” (Kur’an)

 

 

7 comments

 • sayan

  Hahaha, ovo si fantastično napisao. Stvarno čovjek ima smisla da se zapita o ovom djelu sa aršom. Čak sam pomislila da Allah trči sa svojom stolicom, tobejarebun.. Bez ismijavanja i izrugivanja, post je na neki način komičan, ali dosta realan i logičan. I sama sam se na kraju zapitala gdje je to “gore” i gdje se gore mi to obraćamo Allahu. Čak gledajući na svemir, ili Njegova nebesa.. mi nemamo nikakvih dokaza, niti imamo materijala da zaključimo da svemir ima prostor gore i dole, nego je naprosto samo prostor. Dakle, obraćajući se Allahu, trebamo mu se obraćati kao Bogu koji nam je dozvolio dovoljno da bi bilo kad i bilo gdje nas čuo.. Evo pitanje, šta ako ne gledamo u nebo i ne uputimo mu dovu na taj način, hoće li nas Bog čuti? esfagfirullah.. Sve u svemu, odlično napisan blog i izvrsno razmišljanje!

  • Dženan Škoro

   Upravo zbog takvih tumačenja čovjek dolazi u koliziju sa vlastitim razumom i pravilima logike, a uvjeren sam da Stvoritelj svjetova to ne želi. Hvala na podršci i ostavljenom komentaru.

 • Anonymous

  Odgovor na ove atribute se nalazi u suri Ali Imran ajet 72 gdje se za početak dana ili jutro koristi izraz Vedžhe – n – nehari koji bi bukvalno bio lice dana kada bi vedžh imao značenje lica. Međutim pošto se vedžh veže za dan on ovdje označava početak dana. Tako isto gdje god se ovaj izraz veže za nešto drugo mimo insana onda označava nešto drugo. Pa ako je tako sa stvorenjima onda kako vedžh može označavati lice kada se odnosi na Allaha osim da vjeruješ u tjelesnog Boga koji liči na insana. Zato je naispravniji pravac mufevvida koji vjeruju u tekst a značenje prepuštaju Allahu s obzirom da sva značenja odnose se na stvorenja dok Allah nije ničemu sličan. Mi ne možemo zamisliti dušu a hoćemo da zamišljamo Allaha. Što se tiče duhovnog svijeta džinna i meleka i tu mi možemo samo nagađati a oni koji to nijekaju i tumače kao energiju su zapravo ograničeni materjalnim svijetom kojeg opet percipiraju samo 2% dok im je 98% materjalnog svijeta nedokučivo i nemaju pojma šta sve postoji u materiji a da ne govorimo o duhu.

 • Riki

  Braćo Dženane, Nedime, Kenane i ostali, zar ne vidite da su ovi razni “Seadi”, “Mensuri”, “Asimi”, “razne “Asje”, “Meli” i “Esme” ista osoba, isiti nevjernik koji na vaše članke ne postavlja pitanja jer želi da mu vi na njih odgovorite nego prije svega da vas zbuni u onom što znate, da ogadi ljudima ovaj blog i oazu istine koji on predstavlja, da one koji blog posjećuju odbije od njega i da pišući pod različitim nickovima stvori iluziju da različite osobe imaju iste “sumnje” i da upravo 90% takvih posjećuje ovaj blog, formulišući pitanja po principu “i ja vjerujem, ja sam ‘kuranista'” (šta god to bilo) na početku komentara da bi se na kraju komentara potpuno odrekao vjere, ne bi li i vi isto učinili, baš ka u ajetu 3:72?

  U komentaru na članak “Stonski stihovi” ga prozvah za ovo i po njegovoj reakciji se vidjelo da je izofiran, i da sam u pravu. Jednom je Kenan fino rekao da ovo nije blog za nevjernike niti za rasprave sa njima i ubjeđivanja, već za muslimane koji se pitaju i mislim da bi tako i trebalo ostati. Privatna je stranica, nije javni forum i mislim da bi ovakve asli asičare komenatre ubuduće trebali ignorisati, ako ne i brisati, jer pogledajte na šta sada liči sav vaš trud da ljudima prenesete istinu – ispod svakog članka metar komentara koji nemaju veze sa temom i koji u startu obeshrabruju svakog iskrenog muslimana koji ima prava pitanja da ih i postavi.

  Maleni nevjerniče, da ti, “Asime”, evo moje poruke za tebe:

  “O, vi nevjernici
  ja neću roboviti onome čemu vi robujete,
  a ni vi nećete robovati Onome kome ja robujem,
  ja nisam robovao onome čemu vi robujete,
  niti ćete vi robovati Onome kome ja robujem,
  vama vađ sitem vrijednosti i način života, a meni moj”

  • Kenan Hodžić

   Hvala Riki brate,
   ali ja ostajem pri tome da svako ima pravo da kaže svoje. Veliki sam protivnik cenzure i jednoumlja. To se direktno kosi sa mojim postulatima i ciljem ovog bloga. Neka ih.
   Jedini uslov za komentare je opća kultura i poštovanje ostalih učesnika u dijalogu.
   S druge strane, njihva posjeta ovakvom blogu, trud uložen u čitanje i pisanje komentara je zapravo pokazatelj da suptilno traže utoćište i sigurnu luku, ali ih njihov ego handri. Moguće je da će u jednom trenutku neki od ovih tekstova razbiti oklop ega i svjetlost imana, kojeg sputavaju, će obasjati njihovo biće.

  • .mirsad selimovic

   Pozdrav ne zna.m zasto smatrate da se iole drugacije misljenje od vaseg mora odmah percipirati kao pogresno i nevjerincko ili da te komentare pise ista osoba ali je ocigledno da ste iskomplekdirana osoba i da se smatrate boljim od svih drugih a koliko znam takvi muskimani pod navodnicima sebe zovu sejhovima ili talibanima malo se posvetite ssmom sebi umjesto da napadate bilo koga na ovom portalu uz isprike gorenabrojanim ljudima slobodno pitajte sta zelite nemojte dopustiti da vas ovakvi ljudi sprijece da tragatte za istinom merhaba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *