Tag: džehenem

Tabu: Vječna kazna

Tvrdnja: Ahiretska kazna, iako strašna, nije vječna, već je srazmjerna zlodjelu, i ima svoj početak i kraj.

Otvori članak